Krypgrundsavfuktning

Krypgrund och krypgrundsavfuktning 

Här finner Ni information om krypgrunder och krypgrundsavfuktning från Bygg Fukt.

 • 35% eller 175 000 av de villor med krypgrund som hittills besiktigats har skadad krypgrund.
  Av villorna med krypgrund som byggts mellan 1990 och 2003 måste hela 34% åtgärdas.
   
 • Krypgrunden är en vidareutveckling av den gamla torpargrunden. Den är Sveriges vanligaste grundtyp.
  Som namnet antyder ska den vara krypbar och lättillgänglig för besiktning.
   
 • Risken för fukt ökar under sommaren och hösten då varm luft kommer in genom ventilerna i krypgrunden.
  I värsta fall kan det bildas vatten i form av kondens, ungefär på samma sätt som det under en varm dag bildas fukt på utsidan
  av ett glas isvatten.
   
 • Vid 70% relativ luftfuktighet eller då fukten i materialet har en fuktkvot som överstiger 14% är risken stor för att mögel och svamp ska bildas. Det kan i sin tur leda till problem med inomhusmiljön. Men det går att förebygga genom att hålla luftfuktigheten på en kontrollerad nivå. Ca 60% relativ fuktighet är ett bra värde.
   
 • Att avfukta krypgrunden är en beprövad och säker metod för att hålla fukten borta.
  Den bästa lösningen är att installera en avfuktare av sorptionstyp som även fungerar vid under +15C.
TOP