Jape VentGolv

Jape - Ventilerade golv

Jape Ventilerade gol

I ett Jape Ventgolv sugs luften från en hel väggsida ner i spalten mellan betongytan och distansmattan till en parallell vägg på andra sidan av rummet. På vägen genom golvet tar luften med sig t.ex. fukt, emissioner, lukt, radon mm, som kan finnas i och på betongens yta. I och med att man suger luften från ”vägg till vägg” får man en så kallad linjär strömning av luften vilket medför att hela golvet blir ventilerat samt att det råder undertryck i hela golvet.

Jape Ventgolv har tryckutjämnande kanaler både på tilluftsidan och på frånluftsidan. Man får jämnt tryck över hela golvets bredd. Jape Ventgolv är ett mycket flexibelt mekaniskt ventilerat golv som ger stora möjligheter. Systemet kan anpassas efter alla önskemål, exempelvis golv med hög eller låg bygghöjd, våtutrymmen, väggar mm.

Jape Ventgolv kan användas i alla utrymmen, både vanliga torra rum och våtutrymmen. Övergolvet såsom spånskiva, parkettgolv eller flytspackel, läggs direkt på distansmattan för lägsta möjliga bygghöjd eller med cellplast i golvet för att uppnå en viss bygghöjd. Om betongytan är grovgjuten och ojämn behöver den avjämnas med flytspackel innan det ventilerade golvet läggs.

Golvkanal monteras både på till- och frånluftssidan. Luften leds ner i golvet via ett tilluftsdon med utbytbart filter. Golvkanalen är lika hög som distansmattan och medför därmed ingen extra bygghöjd.

 

Mer information om Jape Ventilerade golv finner ni här

 

 

TOP