Mögelsanering

Vi utför mögelsanering i hela Södra Sverige

Mögel

Mögel i huset - farligt för både vuxna och barn! 

Omfattande forskning visar att fukt och mögel i byggnader kan leda till allvarliga hälsoproblem så som allergier, luftvägsbesvär och astma.

Även om orsakerna åtgärdas och  försvinner kan besvären i värsta fall bli livslånga, särskilt hos små barn.

 

De vanligaste fysiska symptomen på fukt och mögel är rinnande ögon, snuva, andningssvårigheter och hosta.

Även andra besvär som t.ex. huvudvärk och trötthet förekommer. Barnfamiljer som misstänker fukt och mögel i hemmet bör så snart som möjligt vidta åtgärder samt tala med läkare.

 

 

 

 

 

 

TOP